Industriezone Broekooi krijgt voet- en fietspaden (en wordt zone 30)

Industriezone Broekooi krijgt voet- en fietspaden (en wordt zone 30)

Industriezone Broekooi krijgt voet- en fietspaden (en wordt zone 30) 763 509 Het VWBO

De industriezone Broekooi in Zellik wordt heringericht met voet- en fietspaden. De Diepestraat en de verbindingsweg naar het Torenhof worden afgesloten voor automobilisten. Er komt ook een parkeerverbod. “De huidige wegenis is er alleen voor auto’s en vrachtwagens. Dat moet veranderen”, luidt het.

Het gemeentebestuur wil met de nieuwe maatregelen aantonen dat ‘Koning Fiets’ een van de belangrijkste speerpunten van het beleid blijft. Vandaag zijn er in de Broekooi, waar onder meer het distributiecentrum van Delhaize zich bevindt, geen voet- of fietspaden. Wie toch met de fiets naar het werk trekt, begeeft zich elke dag tussen de gevaarlijke vrachtwagens. “Ook de mensen in de buurt, en dan vooral in Kobbegem, zijn al langer vragende partij om het gemotoriseerd verkeer uit de woonbuurten te halen”, zegt schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V).

In het nieuwe plan wordt een voetpad aangelegd tussen de Diepestraat en Broekooi 150. Het gaat om een voetpad van anderhalve meter breed. Om de verschillende voetpaden met elkaar te verbinden komen er ook zebrapaden, onder andere aan de kruispunten met Bettegem, Breker en Diepestraat. Er komt ook een fietspad in dubbele richting, dat van de rijbaan wordt afgescheiden met bomen of betonblokken. Aansluitend worden er ook fietsoversteekplaatsen gerealiseerd.

De Diepestraat, die de Broekooi verbindt met de Langestraat, zal in de toekomst worden ingericht als fietsstraat. Fietsers mogen de volledige rijweg innemen en mogen niet worden ingehaald door gemotoriseerd verkeer. Auto’s en vrachtwagens worden grotendeels uit de straat weggehaald omdat er ook een knip in wordt gelegd, zodat de Diepestraat niet langer een sluipweg zal zijn. Eenzelfde knip komt er in de verbindingsweg tussen Broekooi en het Torenhof. Die weg wordt nu vaak gebruikt door sluipverkeer.


Zone 30

Naast al die maatregelen komt er ook een volledig parkeerverbod in de industriezone. Ook stilstaan langs de kant van de weg zal niet meer mogen. En ter hoogte van de lus Breker-Bettegem wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd. De volledige industriezone zal ook worden opgenomen in een zone 30.

“Het is onze bedoeling om de werkzaamheden snel te laten starten, liefst in april al”, zegt Rik De Baerdemaeker. “We doen een beroep op aannemer De Jonghe uit Aalst. Eerst wordt begonnen met de aanleg van de fietspaden achter de bomen.” De kostprijs voor de herinrichting van de Broekooi wordt geraamd op 100.000 euro. 

bron: Het Laatste Nieuws

Onze website gebruikt functionele cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer info hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Privacyverklaring